Därför ska du välja värmepump

En värmepump ett mycket bra och energieffektivt val. Det finns flertalet olika värmepumpar på marknaden; luft/luft, luft/vatten och bergvärme. Samtliga kan användas som komplement till exempelvis en kamin.

När elpriserna når nya rekordnivåer är det många som ser över sitt värmesystem, i jakt på att kapa förbrukningen. De med ett äldre system, exempelvis olja eller eldrift, har mycket höga elräkningar som gräver djupa hål i privatekonomin. Detta är förstås ohållbart, då ett sådant värmesystem måste uppgraderas till något mer effektivt ur energisynpunkt. Idag finns flertalet alternativ på marknaden, där värmepump tillhör de mest attraktiva lösningarna. Inom området värmepumpar finns sedan några olika varianter och vi ska gå igenom dessa nedan.

Olika modeller av värmepumpar

De vanligaste varianterna av värmepump är luft/luft, luft/vatten – samt bergvärme, eftersom den också använder en typ av värmepump.

Luft/luft-värmepump innebär en mycket låg investering jämfört med många andra förekommande alternativ. Själva värmepumpen är relativt billig i inköp och kostar inte särskilt mycket att installera. Den fungerar enligt principen att kall luft konverteras till varm luft, vilket ger en behaglig värme i bostaden. Det finns luft/luft-värmepumpar i flertalet utföranden, där valet görs baserat på hur stor yta som ska värmas upp. Handlar det om en större bostad, är det vanligt att satsa på ytterligare en luftvärmepump. Ofta räcker det med luftvärmepump som enda värmekälla, men inte alltid. Därför är det vanligt att använda den här typen av värmekälla som komplement till befintliga.

Luft/vatten-värmepump är ett värmesystem som ansluts till befintligt vattenburet system (om sådant finns) i huset. Det här innebär att de gamla radiatorerna fortfarande kan användas, vilket ger en spridd värme. Värmepumpen gör att kall luft konverteras till värme på ett energieffektivt sätt, till skillnad mot förr då vatten till radiatorer värmdes upp via en oljepanna.

Bergvärme är ett sätt att utvinna värme ur berggrunden, där det borras djupt ner i berget för att komma åt värmen som slussas upp till en bergvärmepump.

Fördelar med att skaffa värmepump

Generellt för värmepumpar är den stora fördelen att kostnaden för att värma upp bostaden minskar rejält. Luftvärmepumpen är billig i inköp, medan luft/vatten-värmepumpen och bergvärme medför lite större investeringar. En värmepump kan också med fördel kompletteras med exempelvis kamin, öppen spis eller liknande värmekälla.

Det är behovet som styr vilken variant som väljs. Med hjälp av information om husets elförbrukning och bostadsyta kan du lättare göra ditt val.