Därför ska du göra en gratis bostadsvärdering

Att göra en bostadsvärdering har många fördelar. Genom att värdera bostaden får du ett bra riktmärke kring priset du kan få vid en eventuell försäljning. En värdering kan även vara användbar för att kunna omförhandla bolånet med banken.

Det finns faktiskt en rad olika tillfällen där det är fördelaktigt att värdera bostaden. Det kan vara inför en kommande försäljning eller för att du vill omförhandla ditt lån hos din bank. Genom att göra det kan amorteringen du behöver betala förändras. När du gör en bostadsvärdering får du helt enkelt reda på vad din bostad är värd. Det finns en rad fördelar med att veta värdet på din bostad. Du kan exempelvis få en bra uppskattning kring vilken budget du har inför ett eventuellt nytt bostadsköp.

Fördelar med en gratis bostadsvärdering:

• Du får veta bostadsvärdet.
• Vilka förbättringsmöjligheter som finns.
• Du kan omförhandla lånet hos banken.
• Det är lättare att göra en budget inför ett nytt bostadsköp.

Bostadsvärderingen är en uppskattning

När en bostadsvärdering genomförs kollar en mäklare igenom hela din bostad. Utifrån det gör mäklaren sedan en värdering av vad bostadens marknadsvärde är. Värderingen är en uppskattning och det är inget garanterat pris som du kommer få vid en eventuell försäljning. När du ska sälja kan du få mer eller mindre än vad värderingen säger. Däremot brukar utgångspriset vid en försäljning utgå ifrån värderingen av bostaden. Det är möjligt att göra en bostadsvärdering både fysiskt och digitalt.

Alla parametrar kring bostaden avgör värdet

Om du är intresserad av att göra en bostadsvärdering för att få en uppskattning om vad du skulle kunna få för ditt hem ska du kontakta en mäklare som antingen bokar en tid för ett digitalt eller fysiskt möte. Vid ett fysiskt möte kommer mäklaren hem till dig och går igenom hela din bostad, både invändigt och utvändigt. Mäklaren kollar upp närområdet, hur det är med kommunikationsmöjligheter, om du har ett garage eller förråd och något i bostaden nyligen blivit renoverat. När genomgången är färdig kan mäklaren göra en bra helhetsbedömning av bostaden och därigenom ge dig ett ungefärligt marknadspris för bostaden. Det vanligaste är att göra en bostadsvärdering i samband med en försäljning men du kan som sagt göra det av ren nyfikenhet också. Det vissa fall finns det möjligheter att höja bostadens värde ytterligare genom att göra olika renoveringar. Mäklaren kan ge rekommendationer kring vilka renoverings- och förbättringsmöjligheter som du skulle kunna göra för att potentiellt få ett ännu bättre pris för bostaden.

Gör en gratis bostadsvärdering

Det är även möjligt att göra en bostadsvärdering digitalt. Det går till på samma sätt som en fysisk men mäklaren tittar på bostaden utifrån de bilder som du har skickats in och alla viktiga uppgifter kring bostaden. Mäklaren lägger ihop alla parametrar och gör en värdering, precis som vid en fysisk. Både en fysisk och en digital bostadsvärdering går relativt snabbt att göra. Du kan göra både en digital och fysisk bostadsvärdering gratis utan några som helst förbindelser kring att sälja din bostad. Om det var länge sedan kan det vara bra att veta värdet på din bostad eftersom bostadspriserna har förändrats mycket den senaste tiden.