Därför ska du hyra festkläder

Genom bättre klädval och att tänka ett kreativt tänkande kan varje konsument bidra till ett bättre klimat. Klädindustrin är idag en stor miljöbov. Att ändra beteendet och hyra festkläder istället för att köpa nya plagg är ett stort steg i rätt riktning.

Klimatet är något som allt fler vill värna om. Många handlar idag kläder och andra saker second hand. Men att hyra kläder inför en festhelg är ännu bättre. Om du hyr blir det ingen spontanshopping, något som både din plånbok och miljön gynnas av. Det som händer när du spontanshoppar är att du får en överfull garderob. Om du har som hobby att kan du alltid sy kläder själv till de festligare tillfällena. Då slår du två flugor i en smäll. Du kan också köpa kläder på second hand och sy om.

Ett ändrat kundbeteende skulle gynna klimatet

Klädindustrin har en stor klimatpåverkan och i Sverige konsumeras det ungefär 13-14 kilo textilier per person varje år. Det finns skadeeffekter på miljön i alla led fram till slutkunden. Att återvinna kläder är absolut en väg att gå men det måste till mer för att klimatet inte ska lida allt för mycket. Det är viktigare att försöka ändra både kundbeteenden och produktionen. Nyttan för miljön vore väldigt stor om alla konsumenter köpte färre klädesplagg och använde de plagg som köps under en längre tidsperiod. Exempelvis om användningen av en t-shirt som vanligtvis används 30 gånger av en person istället används 60 gånger minskar klimatavtrycket upp till 50 procent.

Variationen och möjligheterna blir större när du hyr kläder

Det finns flera olika sätt att förlänga livslängden på kläder. Att hyra festkläder är ett steg i rätt riktning. Om du hyr dina kläder istället kan du variera dig ofta och mycket. Du kan testa olika stilar och plagg utan att fylla din egen garderob. Du får helt enkelt en väldigt hållbar garderob och har access till saker utan att äga dem. Att hyra kläder är fortfarande i sin linda men det kommer allt mer. Om uthyrning blir mer normaliserat kommer det verkligen att bidra till ett bättre klimat.